Celostátní kolo soutěže Zlatá včela v Nasavrkách

Ve dnech 20.-22.5.2016 se v SOUV-VVC , o.p.s. v Nasavrkách , která je zařízením ČSV, uskutečnila celostátní soutěž  žáků VKM "Zlatá včela".
Moravskoslezský kraj reprezentovali žáci, kteří se v oblastním kole této soutěže v kategorii 6.-9. třída umístili na prvních 3 místech. Byli to: Daniel Bula,8.třída,  VKM Příbor,  Jaromír Horkel, 6.třída, VKM Příbor,  Pavel Ponek, 8.třída, VKM Třinec.
Soutěže se zúčastnilo 36 žáků - vítězů 12 oblastních kol z celé republiky. Soutěžilo se v těchto disciplínách:  test , obhajoba písemné práce na včelařskou tématiku z vlastní praxe, mikroskopování, praxe, pomůcky, botanika, sbíjení a drátkování rámků, značení matek.
V arboretu soutěžící určovali včelařsky významné rostliny, kromě botanického názvu také pylodárnost a nektarodárnost . Celkem bylo z těchto disciplín možno získat 120 bodů.  Na základě tohoto hodnocení mělo ještě 6 nejlepších dodatečnou praxi se včelami na včelnici v Libáni. Z nich první 3 postupují do mezinárodní soutěže IMYB , která bude letos v Praze.
Naši zástupci se v celkovém hodnocení umístili takto:
13. místo Daniel Bula, 94 bodů
23.místo Jaromír Horkel, 85 bodů, poprvé na soutěži
27.místo Pavel Ponek, 79 bodů, poprvé na soutěži

Soutěž byla podle sdělení pořadatelů náročná a byl vyjádřen obdiv nad znalostmi soutěžících. Dále byl vyjádřen dík všem , kteří se o včelařský dorost starají.
Fotografie ze soutěže najdete na www.nasavrcak.rajce.net a https://adaptak.rajce.idnes.cz

Další informace podají : Rudolf Vlkovič- člen komise pro práci s mládeží ČSV,  Lumír Šimečka, vedoucí VKM Příbor

 

Soutěž "Zlatá včela" pro MSk se letos konala v Příboře!

Závěrečná zpráva

Ve dnech 7.-8.5.2016 pořádala ZO ČSV Příbor Oblastní kolo soutěže Zlatá včela pro MSK v areálu Luna Příbor SVČ.
Soutěže  se zúčastnilo  87 soutěžících ze 16 včelařských kroužků mládeže. Soutěžilo se ve 2 kategoriích. V 1. kategorii /žáci 1.-5. tříd ZŠ/ se zúčastnilo 58 žáků. Za náš VKM soutěžil Martin Weidinger, který se umístil na 2.místě.
 Ve 2. kategorii /žáci 6.-9. tříd/ soutěžilo 29 žáků, za náš VKM  soutěžili 4 žáci a umístili se takto:
Daniel Bula 1. místo, Jaromír Horkel 2. místo, Tobiáš Tyleček 5. místo, Ondřej Skalka 9. místo. V celkovém hodnocení VKM se nás kroužek umístil na 1. místě.
Do celostátního kola, které se bude konat 20.-22.5.2016 v Nasavrkách postupují první tři z 2. kategorie.

Po soutěži se žáci i se svými vedoucími seznámili s památkami města Příbora , které získalo za rok 2015 titul Kulturní město roku.
Večer následovala procházka kolem řeky Lubiny  na zahrádkářskou kolonii Orinoko, kde si děti zasoutěžily a opekly špekáčky.
 V neděli navštívili účastníci Zlaté včely Technické muzeum  Tatra v Kopřivnici a odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen.
Celou akci nám finančně zabezpečili tito sponzoři:

- Český svaz včelařů

- Město Příbor

- Moravskoslezský kraj
- obce Kateřinice a Trnávka

Věcnými dary nás podpořili:
- obce Skotnice a Hostašovice
-manželé Horkelovi
-Gurmán Sedlnice
-pekařství Putala

Všem sponzorům děkujeme, bez jejich podpory bychom akci nemohli uskutečnit.

Za organizátory Lumír Šimečka, vedoucí VKM Příbor

Odkaz na fotodokumentaci

https://vcelaripribor.rajce.idnes.cz/Soutez_Zlata_vcela_pro_MSk_v_Pribore

 

Příborští včelaříci opět bodují v soutěži Zlatá včela - oblastní kolo

VKM navštěvuje v současnosti 7 žáků. Ve dnech 25. a 26. dubna 2015 jsme se zúčastnili oblastní soutěže Zlatá včela moravskoslezského kraje, která se konala tentokrát v obci Sedliště. Celkem se zúčastnilo 89 žáků z 10 kroužků. Soutěž je rozdělena na 2 kategorie. V 1. kategorii (žáci 1- 5 třída) soutěžilo 64 žáků. Z našeho kroužku soutěžili 3 žáci:

1. místo  Martin Veidinger z Trnávky, 4. třída, 86,5 bodu

3. místo Jaromír Horkel z Kateřinic, 5. třída, 80,5 bodu

15. místo Ondřej Skalka z Trnávky, 5. třída, 67 bodů

Ve druhé kategorii (žáci 6 - 9 třída) jsme měli 3 želíka v ohni a dopadli jsme takto:

2. místo Daniel Bula z Trnávky, 7. třída, 92,5 bodu

7. místo Tobiáš Tyleček z Kateřinic, 6. třída, 81,5 bodu

19. místo Natálie Skalková z Trnávky, 8. třída, 63,5 bodu

Soutěžilo se v oborech botanika, mikroskopování, pomůcky, praxe. Součástí byl i test znalostí. Max. počet bodů byl 100. Ubytováni jsme byli ve škole. Po soutěži jsme navštívili i památky v obci - muzeum, dřevěný kostel. Odpoledne jsme se jeli podívat do výroby sladkostí MARLENKA ve Frýdku Místku. Večer se konaly v místním kulturním domě tance a hry. V neděli jsme shlédli divadelní představení Lotrando a Zubejda, které nacvičili žáci místní ZŠ. Poté se konalo slavnostní vyhlášení  výsledků soutěže.. Náš VKM se v hodnocení průměru bodů na jednoho žáka umístil v kategorii 1. - 5. třída na 1. místě.. Z kategorie žáků 6. - 9. tříd se první tři zúčastní  celostátního kola soutěže v Nasavrkách, tj i letos tam budeme mít svého zástupce.

V praktické činnosti se letos chceme věnovat kromě práce se včelami i chovu matek.

Úspěch Včelařského kroužku mládeže Příbor v oblastní soutěži "Zlatá včela"

  Ve dnech 26. a 27. dubna 2014 jsme se zúčastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela v Moravskoslezkém kraji., která se konala v Havířově. Soutěžilo celkem 79 žáků z 11 kroužků. Účastníci byli rozděleni do 2 skupin dle věku. V 1. kategorii - žáci 1. až 5. třídy - jsme měli 5 zástupců, kteří se umístili takto:

1. místo Jaromír Horkel z Kateřinic, 4 třída, zisk 67,5 bodu

2. místo Tobiáš Tyleček z Kateřinic, 5.třída, zisk 64,5 bodu

7. místo Martin Weidinger z Trnávky, 3 třída, zisk 54,5 bodu

10. místo Ondřej Skalka z Trnávky, 4.třída, zisk 49 bodů

13. místo Jakub Procházka z Bartošovic, 2.třída, zisk 46 bodů

Ve 2. kategorii  - žáci 6. až 9. tříd-  jsme měli 3 zástupce, kteří se umístili takto:

1. místo Daniel Bula z Trnávky, 6.třída, zisk 77 bodů

2. místo Daniel Seibert z Příbora, 9.třída, zisk 74,5 bodu

3. místo Natálie Skalková z Trnávky, 7 třída, zisk 47 bodů

Všichni soutěžící měli stejné otázky i podmínky k soutěži v oborech test, botanika, mikroskopování, pomůcky a praxe. Maximální dosažitelný počet bodů byl 100. Soutěž začalal v 9,00 hod a ukončena byla v 15,00 hod. Poté jsme absolvovali procházku po zajímavých místech v okolí školy, ve které jsme byli ubytováni a ve které se soutěž konala. Pro děti byla připravena malá ukázka práce se psy, kterou předvedly děti z místního kynologického kroužku. Po večeři následovala pěvecká produkce Karaoke. V neděli jsme shlédli film o velkovčelaření ve světě a nakonec bylo provedeno vyhodnocení soutěže. Náš VKM se v hodnocení (průměr dosažených bodů na jednoho soutěžícího) umístil na krásném 2. místě. Domů jsme odjížděli s dobrým pocitem.

Ze 2. kategorie se žáci, kteří se umístili na prvních 3 místech kvaifikovali do celostátní soutěže, která se bude konat 16.-18. 5. v Nasavrkách. Budou nás reprezentovat 2 Danielové - Bula a Seibert. Popřejme jim, ať se jim daří.

Více informací k soutěži i k činnosti kroužku vám mohou podat př.Šimečka, Vlkovič a Procházková.

vedoucí VKM, Lumír Šimečka 

Včelařský kroužek mládeže (VKM)

VKM je skupina mladých lidí, kteří se zajímají o život včel a také o přírodu, prostředí, ve kterém žijeme. V Příboře pracuje VKM už 22 let. Jeho dlouholetými vedoucími byli př. Vlkovič a př. Jaluška. Vychovali rovněž několik současných a úspěšných mladých včelařů. Za tuto činnost jim patří naše poděkování. Během této doby pod jejich vedením dosáhli žáci velmi dobrých výsledků, například ve včelařské soutěži ZLATÁ VČELA i na celostátní úrovni.

V roce 2012 bylo v našem kroužku 7 žáků ve věku od 8 do 16 let. Tři žáci z Kateřinic, dva z Příbora a dva z Trnávky. V letošním roce 2013 vychováváme 9 žáků ve věku od 8 do 17 let, a to jednoho z Bartošovic, dva z Kateřinic, dva z Příbora a čtyři z Trnávky.

Naše činnost je zaměřena nejen na teoretickou, ale i na praktickou přípravu. Teoretická příprava probíhá buďto v klubovně ZO ČSV Příboře, anebo v budově obecního úřadu v Trnávce. Tam se scházíme v zimním období, za což OU v Trnávce upřímně děkujeme.

Praktická příprava pak probíhá na včelnici př. Vlkoviče, kde se učíme poznávat včelařské pomůcky a nářadí, značit matky, zakládat série matečníků, vytvářet oddělky a učíme se všem potřebným úkonům k chovu zdravých a silných včelstev. Do praktické přípravy mládeže se zapojují rovněž i spříznění včelaři, na jejichž včelnicích pak probíhá výuka léčení včelstev, celoroční péče o včelstva a vytáčení medu. V rámci výuky fenologie rostlin, hlavně těch nejdůležitějších pro život včel, chodíme často s žáky do přírody, kde se žáci učí rostliny rozpoznávat. Žáci se naučili vyrábět svíčky ze včelího vosku, který kroužku poskytli členové ZO. Tyto pak prodáváme na našich včelařských akcích, nebo na akcích obcí v naší působnosti. Občas si v kroužku po náročné teoretické přípravě zahrajeme i šachy.

Všechny naše činnosti jsou směřovány ke dvěma hlavním posláním, cílům. K výchově mladých včelařů, k prezentaci jejich znalostí a praktických zkušeností v soutěžích, jako ověření nabytých zkušeností a prezentace ZO ČSV Příbor.

Hlavním posláním, cílem, VKM je tedy výchova mladých včelařů, kteří se budou dále věnovat chovu včel, které jsou neoddělitelnou součástí našeho života. A můžeme s radostí konstatovat, že se nám to daří. Již několik absolventů našeho kroužku má svá vlastní včelstva, se kterými úspěšně hospodaří.

Druhé poslání VKM, což je prezentace výsledků ve výchově mladých včelařů, je rovněž úspěšně naplňováno. Každoročně pořádá komise pro práci s mládeží při ÚV ČSV soutěž ZLATÁ VČELA, které se pravidelně zúčastňujeme. Nejprve probíhá oblastní kolo a čtyři vítězové z kategorie 5. až 9. třída postupují do celostátního kola. V minulé soutěži se náš kroužek v oblastním kole umístil jako celek na druhém místě.

Náš kroužek v současnosti navštěvuje se svým synem př. Procházková z Bartošovic. Chce se naučit práci v kroužku, s cílem sama vést v budoucnu kroužek mladých včelařů ve své organizaci. Tím by pak nebyl náš kroužek jediným v okrese Nový Jičín, jak je tomu doposud.

V současnosti jsou vedoucími našeho kroužku př. Lumír Šimečka a př. Rudolf Vlkovič.

Tolik ve zkratce o činnosti Včelařského kroužku mládeže při ZO ČSV, o. s., Příbor. Vaše dotazy mohou být zodpovězeny u naší ZO, nebo přímo vedoucími VKM. Potřebné kontakty naleznete na našich webových stránkách pod záložkou „Kontakty“.

Za VKM               

Lumír Šimečka