Výsledky vyšetření zimní měli (kleštík včelí) - 2018

výsledky najdete ZDE

Vyzimované oddělky

předběžně jsem rezervoval 20 ks vyzimovaných oddělků (Jižní Morava) za cenu 2000,- (bez krabice). Pokud budete mít zájem, ozvěte se mi na tel 603 426 904. Dodání během dubna, počet dle toho, jak dopadne přezimování.

J.Tuza

Výroční členská schůze za rok 2017

Bude se konat v sobotu dne 10.3.2018 od 9,00 ve velké zasedačce Kulturního domu v Příboře. Účast členů nutná. Občerstvení zajištěno.

Výledky vyšetření zimní měli - kleštík 2017

výsledky vyšetření najdete ZDE

Zakázaný článek v Časopisu Včelařství

Vážení přátelé,
v našem spolkovémčasopisu Včelařství č.3 měl být uveřejněn můj článek - názor na téma tzv. Moru včelího plodu. V poslední chvíli bylo po zásahu vedení ČSV zakázáno článek publikovat. O tom, že se tak stalo na poslední chvíli svědčí i fakt, že v obsahu č.3 zůstal nedopatřením nadpis článku.
Článek byl pouze vyjádřením mého názoru, nikoliv vědeckým pojednáním. Z vedení ČSV mi bylo tlumočeno, že pokud svůj názor poopravím a zkoriguji dle pokynů, článek by mohl vyjít. Potom by to ale již nebyl můj názor, proto to neudělám.
Originál článku si můžete stáhnout nebo prohlédnout ZDE, dávám jej volně k dispozici. Můžete jej volně šířit, věřím, že se rozvine diskuze na toto téma.
Přeji hezký den, ing.Jiří Tuza, předseda ZO Příbor

Čerpání finanční podpory města Příbor

Vážení přátelé, právě jsem dokončil vyúčtování čerpání finanční podpory města Příbor pro naší ZO.

požádali jsme o dotaci hned ze čtyř podpůrných programů.

1) Veřejná fin. podpora-grant - na podporu uspořádání včelařského dne. Obdrželi jsme 7400,-Kč a v rámci pořádání uvdené akce jsme poskytnutéprostředky využili.

2) Veřejná fin. podpora na provoz a činnost

obdrželi jsme 21800,- a využili je v rámci úhrady za nakoupené oddělky pro členy ZO

3) Veřejná fin. podpora mat.-tech. základny - zde platí pravidlo, že 50% hradí město, 50% hradí příjemce. Dostali jsme 4000,- Zde jsme částprostředky využili na 50% úhradu nákupu nového ohřívače vody za stávající porouchaný. Vzhledem k tomu, že ohřívač stál 1749,-, využijeme dotaci 874,-Kč, zbytek vrátíme. Původně jsem měl jsem v úmyslu nakoupit dva ohřívače s větším objemem, což by však vyžadovalo novou instalaci. Bohužel na mou výzvu k odbornému provedení této instalace nikdo z členů nereagoal, proto jsem nakonec zvolil minimální variantu.

4) Veřejná fin. podpora na prevenci kriminality byla letos poskytnuta v největší výši  39000,- Kč a byla využita na organizaci a pořádání soutěže Zlatá včela. vyúčtování provádí př.Šimečka

Městu Příbor patří náš dík za tuto finančnní podporu.

Odborná exkurze na včelařskou šlechtitelskou stanici Kývalka u Brna

Vsobotu 1.10. 2016 v půl osmé ráno jsme v počtu 19 účastníků vyrazili malým autobusem směr Kývalka u Brna. Cesta proběhla bez problémů a zhruba za dvě hodiny jsme zaparkovali nedaleko stanice, kam jsme došli pěšky. Byli jsme očekáváni vedoucím  ing.Oldřichem Veverkou. Po zajímavé přednášce o historii stanice, jejím současném zaměření s důrazem na chov matek jsme shlédli celý areál, jeho budovy a zařízení. Při zajímavé besedě čas rychle utíkal. Jistě bychom zůstali déle, ale v plánu byla ještě návštěva včelařského areálu s nedávno rekonstruovanou budovou a malým muzeem v Rosicích. Je to kousek od Kývalky, přejezd nám trval cca 15 minut. Zde nám opět podal zajímavé informace ing.Veverka.

Nastává závěr našeho zájezdu - návštěva sklípku v Bořeticích s malou degustací vína, objednaná na 15,00. Prot opět usedáme do mikrobusu a za hodinu a půl již vystupujeme na parkovišti V Bořeticích - Kraví Hoře a neomylně míříme do AB sklípku. Jsme ji očekáváni a v útulném prostředí vinného sklepa ochutnáváme několik vzorků výborných jihomoravských vín za odborného výkladu majitele sklepa. Poté se již individuálně věnujeme připravenému občerstvení, vínu a burčáku. Čas ale letí a tak v 18,30 zvesela ujíždíme směr Příbor, kam jsme dojeli v 20, 30. Lahve s burčákem neexplodovaly všichni trefili domů.

FOTO z akce

Včelařské odpoledne 20.8.2016

Již tradiční odpoldne se uskutečnilo v sobotu 20.8.2016. Počasí nám přálo, odpoledne se vydařilo. Poděkování všem, kteří se podíleli na jeho průběhu a organizaci. Poděkování patří i městu Příbor, které podpořilo naši tradiční akci čátkou 7400 Kč. I díky tomu se podařilo zase o kousek zvednout laťku kvality. Na stáncích byly použity nové reklamní tabule, objevil se větší výběr medů a medových výrobků ke koupi. Ukázkový úl přitahoval pozornost dětí i dospělých. Na organizaci ochutnávkové soutěže medů a výkladu u ukázkového úlu se úspěšně podíleli členové včelařského kroužku. Bohatá tombola, do níž přispěli jak členové naší ZO tak příborské firmy, byla letos losována novým způsobem, který se osvědčil. Potěšitelné je, že se i přes počáteční problémy s nedostatkem členů ochotných podílet se na přípravě a průběhu dne, podařilo nakonec sestavit velmi pracovitý a schopný realizační tým, který akci zvládl v pohodě a bez problémů. Ohlasy veřejnosti jsou velmi pochvalné, což nás těší.  Foto z akce

Nové oddělky pro včelaře naší ZO

díky finanční podpoře města bylo možno i letos zakoupit oddělky pro včelaře naší ZO. Dodavatelem byl př. Stabrava, který je dovezl ve dvou zásilkách 22.7. a 29.7. Město přispělo částkou 21800 Kč, naše ZO se podílela částkou 8900 Kč. Díky tomu došlo k obohacení genofondu včlestev v oblasti naší ZO.  Více méně plošným rozdělením nových oddělků tak došlo k přilití "nové krve". Je to důležité z hlediska zdraví, vitality a odolnosti našich včelích svěřenců. Věme, že se námto vrátí v podobě větších medných výnosů :)

Nová výsadba lipových stromů

velmi rád zveřejňuji text e-mailové zprávy, kterou jsem dostal od našeho člen, př. Putaly ml. Pokud se i nadále bude dařit vysazovat nové lípy, příborský lipový med má dobrou budoucnost :)

 

Zdravím Vás,

v reakci na informaci o schůzce se zástupci technických služeb na včelařském webu, přispěji i já (Povodí Odry) svou troškou do mlýna - byla provedena výsadba na Mutince (mezi průtahem a cestou na rybníky) - 90x lipa srdčitá a velkolistá (mix) a 90x třešeň ptačí.
Přeji hodně zdaru a včelkám zdar,
Valentin ml.

 

Výsledky vyšetření měli na americkou hnilobu

U všech včelařů byly výsledky vyšetření v pořádku, nebylo zjištěno ani jedno ohnisko nákazy. Jak sdělila MVDr. Charvátová z KVS Nový Jičín, v dohledné době dojde ke zrušení ochranného pásma.

Výsledky vyšetření zimní měli - kleštík a americká hniloba (tzv. MVP)

klikněte ZDE

Lípy v Příboře - schůzka předsedy ZO s ing. Zuzanou Gřesíkovou, vedoucí TS Příbor a Lilianou Zacharovou, zahradnicí TS Příbor

Dne 23.3.2016 jsem se setkal na neformální schůzce s ing. Zuzanou Gřesíkovou, vedoucí TS Příbor a Lilianou Zacharovou, zahradnicí TS Příbor. Posoudili jsme výsadbu včelařsky užitečných dřevin na území města s důrazem na obnovu lip. Šlo o první schůzku, kdy jsem informoval o nenahraditelnosti a významu lipových stromů pro druhou snůšku v naší oblasti. Rovněž jsem upozornil na publikaci Dr. Václava Švamberka "Včelí pastva", jež by mohla být dobrým vodítkem při plánování výsadby nových stromů. Ing. Gřesíková publikaci zakoupila pro potřeby TS. Jsem rád, že mohu včelařské veřejnosti oznámit, že jsem se ze strany vední TS Příbor setkal s velkým porozuměním, dokonce již padly i návrhy konkrétních lokalit pro lipovou výsadbu. Za včelaře jsem přislíbil i případnou pomoc při realizaci výsadby. Předpokládám, že již při plánování výsadby na rok 2017  dojde k výraznému posílení včelařsky užitečných stromů.

ing.Jiří Tuza, předseda ZO Příbor

Přednáška MUDr Hajduškové - léčivá síla včel a včelích produktů, Apiterapie

Přednáška se uskutečnila dne 16.1.2016 v 9,00 hod - 12,00 hod. V příjemném prostředí zasedacího sálu v Piaristické koleji se sešlo asi 30 návštěvníků, kteří si se zájmem vyslechli přednášku naší přední odbornice, autorky odborné publikace, MUDr. Jany Hajduškové. Námět přednášky se v poslední době setkává se zvýšeným zájmem veřejnosti i včelařů samotných. S tím, jak se zhoršuje životní prostředí a lidé musí čelit důsledkům, zvyšuje se zájem o přirozené přírodní produkty, o návrat k tradicím. Objevujeme znovu sílu vědomostí a stoletých zkušeností našich předků. Zjišťujeme, že zboží v supermarketech je sice hezké, ale ne vždy kvalitní a zdravé a lepší než léčit nemoci prášky, je nemocem předcházet. A konzumace medu a dalších včelích produktů tomu napomáhá.

Na závěr zazněly ajímavé dotazy - voda, pivo aj. upravené vložením do úlu, včelí relaxační chatky, léčivé účinky zavíječe a další. Přednáška byla zajímavá a jistě v mnohém inspirující.

foto z akce si můžete prohlédnout zde: https://vcelaripribor.rajce.idnes.cz/Prednaska_MUDr_Hajduskova_Apiterapie_16.1.2016/

Vyšetření zimní měli.

Vzhledem k tomu, že letos spadá většina členů naší ZO do ochranného pásma v souvislosti výskytem "Pestis americana larvae apium" ( = "Americká hniloba včelího plodu", u nás nevím proč nazývána "Mor včleího plodu") bude to pro nás trochu složitější.

Předesílám důležitou informaci: Výbor ZO rozhodl na své schůzi, že náklady na vyšetření za včelaře zaplatí ze svých prostředků. Tyto náklady pak zpětně uplatní vůči MZe.

Postup:

1) Do konce ledna odevzdat měl důvěrníkovi, (nebo v krajním případě 1.2. přímo na klubovnu 18,00 - 19,00).

Zároveň také podepíšete arch s hromadnou plnou mocí, který vám předložií důvěrník. Plnou moc potřebuje naše ZO k uplatnění náhrady za vyšetření.

2) Máte-li včelstva v ochranném pásmu - odevzdáte vždy jeden vzorek měli na každých započatých 10 včelstev z každého stanoviště zvlášť.

3) Měl zašleme na SVU Olomouc k vyšetření.

4) SVU OL zašle fakturu za vyšetření na naši ZO, my fakturu proplatíme a obratem prostřednictvím SVS v NJ zasíláme požadavek na MZe k úhradě. Trvá to prý cca 2 měsíce, tak uvidíme :).

Doufám, že vzorky budou v pořádku a zbavíme se tím všech zbytečných nepříjemností.

Pozor - důležité termíny !

do 7.9. včetně je nutno odevzdat vyplněný tiskopis hlášení o počtech včelstev  pro ČMSCH. Vyplňte všechny aktuání údaje a odevzdejte důvěrníkovi, do schránky na klubovně nebo do cestovky.  Poté co podle tiskopisů pravíme údeje v CIS, odešleme všechny tiskopisy hromadně do Hradištka pod Medníkem.

do 15.9. včetně je nutno odevzdat vyplněnou přílohu žádosti o dotaci 1D a to včetně vyplněného statistického listu a případně potvrzeníjiné ZO o tom, že nežádáte dotaci na včelstva které máte u jiné ZO. V případě nedodání vyplněných formulářů nebo opožděného dodání nemůže být dotace vyplacena!

Pokud si chcete dovézt oddělky a matky:

1) musíte mít potvrzení o vyšetření na MVP dováženého včelstva/matky

2) musíte zaslat žádost o dovoz na SVS NJ - vzor žádosti zde

Finanční podpora města Příbor naší ZO:

Vážení přátelé, jak jsem již předeslal v aktualitách, obdržela naše ZO v tomto roce zatím největší finanční podporu od města v rámci několika programů.

1) Částku 77570,- , byla využita k nákupu pastovacího zařízení s ohřevem na 50 kg medu a tří kusů diagnostických úlových vah s dálkovým přenosem dat. Tato zařízení budou sloužit našim členům. Použitím paastovacího zařízení můžeme zpestřit nabídku medů pro zájemce z Příbora a okolí, kteří  již přicházejí na to, že nejlepší a nejkvalitnější med je od místního včelaře, kterého znají.

Data ze 3 ks úlových vah, zapůjčených zájemcům z řad členů, budou automaticky zasílána a vyhodnocována na těchto stránkách. Na přizpůsobení softwaru pracujeme. Jednotlivé váhy uvažujeme rozmístit tak, aby pokud možno co nejvíce pokrývali území ZO a tím získáme řadu užitečných aktuálních i statistických datových výstupů, které nám pomohou zvaltnit péči o naše včelstva.

 

2) Částkou 18600,- Kč jsme dotovali nákup 24 ks včelích matek s oddělky od dodavatele př. Stabravy v ceně 24000,-Kč. Díky dotaci města jsme mohli objednat takové množství oddělků a tím dosáhnout i velice příznivé ceny 1000Kč za ks.  Oddělky jsou silné, vitální :), rozdělení proběhlo mezi aktivní členy naší ZO, alespoň touto formou  jsme mohli ocenit jejich nezištnou práci pro nás všechny.

3) Včelařské odpoledne se stalo v Příboře jiř tradicí. Letošní akci podpořilo město částkou 6400,-Kč. Pomoc je to vítaná, neboť nám umožní pokrýt některé náklady. Přidělené finance využijeme na pronájem lavic, stolů a stánků od TS Příbor. Rovněž zakoupíme dávkovače medu. Každý rok chceme přijít s něčím novým, Loni to byl úpěšný ukázkový úl, letos poprvé se uskuteční ochutnávací soutěž o nejlepší příborský med. Poskytnutá částka umožní i pokrytí honoráře hudebníka. Nechali jsme zhotovit rovněž "uvítací transparent" , takže naše akce bude zase o trochu víc vidět (i pro ty, kdo projíždějí kolem vlakem). Plachtu i její potisk zhotovila příborská firma.

Všem zastupitelům, kteří hlasovali pro přidělení podpory příborské včelařské organizaci patří náš dík.

ing.Jiří Tuza, předseda ZO ČSV Příbor

 

Vážení přátelé, dnes jsem obdržel e.mailem dokument - nařízení SVS v souvisosti s M|VP na území naší ZO.

Dokument si řádně prostudujte a řiďte se jím.

J.Tuza

Zajímavý článek ing Květoslava Čermáka o MVP

Klikněte ZDE

Výsledky vyšetření - kleštík včelí

Klikněte  zde

Výroční členská schůze za rok 2014, konaná dne 21.2.2015

VČS se konala v restauraci U Čechů v 9,00. Čestným hostem byl starosta města Příbor ing.Bohuslav Majer. Schůze proběhla v dělné atmosféře, její program byl splněn beze zbytku.

Výroční zpráva zde:VČS 2014 výroční zpráva.pdf (98 kB)

Zápis (vč. usnesení) zde:VČS 2014_zápis.pdf (91,1 kB)

Přednáška ing Pavla CImaly - Chov včelích matek

Přednáška se uskutečnila dle plánu 31.1.2015. Oproti uvažovaných 2 hodin se protáhla na 3 hodiny. U posluchačů měla velký úspěch. Účast byla mnohem větš, než jsme počítali (cca 80 lidí). Uvažujeme o další spolupráci s městem, jež nám poskytlo opravdu krásné prostory v piaristické koleji a na tento rok chystáme další zajímavé přednášky. Fotky  zde: https://vcelariprib or.rajce.idnes.cz/Prenaska_chov_matek_-_ing.Cimala/

Důležité informace

V pondělí 1.12.2014 se uskutečnila poslední výborová schůze v tomto roce. Panující v tu dobu náledí znemožnilo některým členům zúčastnit se.

1) Výbor odhlasoval, že výroční členská schůze se bude konat v sobotu 21.2.2015. Podrobnější informace a pozvánky budou včas předány členům.

2) Vyšetření zimní měli bude tento rok plošně v celém  MS kraji spojeno s vyšetřením na mor včelího plodu Za každé satnoviště je potřeba odevzdat zvlášť vzorek.

3) 31.ledna 2015 proběhne odborná přednáška př. Cimaly na téma chov včelích matek a další dle zájmu účastníků. Bližší informace budou zaslány všem členům začátkem ledna.

4) Výplata dotací 1D proběhla v pořádku bez závažných problémů. Administrace této dotace byla již plně provedena pomocí nově zavedeného Centrálního informačního systému.

Výroční členská schůze 2013

Dne 15.3. 2014 se uskutečnila výroční členská schůze naší ZO v restauraci u Čechů.

Výroční zpráva: výroční zpráva za rok 2013.pdf (75451)

Usnesení VČS: včs za rok 2013 usnesení.pdf (74030)

ing.Jiří Tuza, předseda ZO

Sběr zimní měli.

Důvěrníci již obdrželi krabičky na zimní měl. Tu je nutno bezpodmínečně odevzdat buď důvěrníkovi, nebo přímo v klubovně dne 3.2.2014 od 18.00 hod. Pozdější termín odevzdání není možný!

Výplata dotací a úhrada členskýh příspěvků na rok 2014

Výplata dotací a zároveň úhrada členských příspěvků na rok 2014 proběhne ve čtvrtek 21.11. od 17.00 hod v klubovně. Pokud Vás bude někdo zastupovat, musí mít Vaši plnou moc.

Informace o rozdělení dotovaných matek.

V průběhu měsíce července byly rozděleny mezi členy naší ZO, kteří se aktivně účastní její činnosti matky, na jejichž nákup poskytlo dotaci město Příbor. Z dotace bylo zakoupeno 59 ks matek od P.Víta Rajsigla. Byly rozděleny takto:

Jaromír Pustějovský 2ks, Zdeněk Palata 2ks, Tomáš Sobotka 3ks, Mgr.Milan Krupa 4ks, Alena Ratajová 4ks, Alena Frýdecká 2ks, Jana Pustějovská 2ks, Karel Filip 2ks, Lumr Šimečka 4ks, Marie Papáková 2ks, Jan Horečka 3ks, Jiří Tobola 3ks, Aleš Kneifel 3ks, Vlastimil Kostelecký 2ks, Libor Záruba 2ks, Oldřich Seibert 4ks, ing.Jiří Tuza 4ks, Josef Jaluška 2ks, Jarmila Sedláčková 1ks, Rudolf Vlkovič 4ks, Jiří Schejbal 4 ks.

 

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy.pdf (567273)

 

Informace o konání Výroční členské schůze v r.2013

Usnesení výroční členské schůze.docx (14881)