Jak začít včelařit

Včelaření je krásný koníček. Otevře vám okna poznání přírody dokořán. Budete překvapeni a okouzleni tím, co všechno příroda dokáže . Možná vás napedne i to, jak se homo sapiens (člověk moudrý) chová často méně moudře než včelstvo. Ale vzhledem k tomu, že evoluce včel trvá již cca 120 milionů let a evoluce primátů teprve 60 milionů let, tak to snad lidé doženou. Zjistíte, že pár minut strávených pozorováním včel na česnu vydá za všechny slaboduché televizní seriály. Takže k Vašemu rozhodnutí začít s chovem včel nezbývá než poblahopřát a popřát velkou dávku odhodlání, vytrvalosti a nadšení.

Cesta ke včelaření není jen jedna. Možná pokračujete v tom, co začali Vaši rodiče, prarodiče nebo známí, nebo máte kamaráda včelaře. Pak pro vás začátek nebude tak těžký. Pokud jste samouk, nezbývá než zakoupit literaturu, sednout k internetu a studovat základy včelaření. Informací je dost a dost. Výborné jsou také kurzy pro začínající včelaře (cca 3 - 10 dní dle pořadatele) - např. ve Středním odborném učilišti včelařském- Včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách https://www.souvnasavrky.cz/

Přihláška za člena Českého svazu včelařů

Je také výhodné přihlásit se za člena Českého svazu včelařů - viz www.vcelarstvi.cz/  Získáte tak výhodu zázemí silné organizace (dotace, právní i odborná pomoc, zasílání odborného časopisu-měsíčníku "Včelařství", sdílení zkušeností s dalšími atd. atp.) Přihlášku si můžete stáhnout zde: přihláška za člena ČSV

Přihlášku vyplňte a zašlete e-mailem na adresu vcelari-pribor@centrum.cz , nebo ji vhoďte do schránky u naší klubovny (ul. Frenštátská u novinového kiosku naproti nádraží), nebo ji přineste osobně - každé první pondělí v měsíci je schůze výboru v klubovně. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište nám emailem nebo zavolejte (vcelari-pribor@centrum.cz  tel: 603 426 904)

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť

Každý chovatel včel je povinen ohlásit počet a umístění chovaných včelstev na Českomoravský svaz chovatelů. Jednoduše zašlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu: uevcely@cmsch.cz  Hlášení o počtu včelstev a umístění stanovišť slouží také jako registrační lístek nového včelaře.Hlášení se zasílá 1x ročně vždy k 1.9. Formulář ohlášení si stáhnete zde: hlášení počtu včelstev  Další informace ČMSCH naleznete  zde: https://www.cmsch.cz/vcely/