HISTORIE VČELAŘSKÉHO SPOLKU V PŘÍBOŘE A OKOLÍ

(viz také Včelařský almanach ke 100.letému výročí organizovaného včelaření v Příboře, sestavený a vydaný přítelem Josefem Jaluškou)

Včelařský spolek v Příboře byl založen již 29.dubna 1906 pod názvem "Pobočný spolek včelařský pro Příbor a okolí" Ustavující schůze v hostinci p.Čapka ve Skotnici se zúčastnilo 17 včelařů z Příbora, Skotnice, Kateřinic, Trnávky a Prchalova - 2 učitelé, 10 rolníků, 2 zahradníci, 1 dělník a 1 živnostník. Schůzi svolal a řídil J.Šulc, správce školy ve Skotnici. První řádná valná hromada se konala v Národním domě (č.p.30) na náměstí v Příboře 20.května 1906. Přihlásilo se dalších 5 členů. Byl zvolen 7 členný výbor. Do zemského ústředí byl delegován nadučitel z Trnávky František Šindel. Do Příborského spolku vstupovali i včelaři ze Štramberku, Kopřivnice a Drnholce.

V r.1911 již příborští včelaři pořádají první výstavu s přednáškami o pokrokovém chovu včel. Rovněž vysazují medonosné a pylodárné stromy a keře pro okrasu města. Včelaři budují také svou knihovnu. Předsedou spolku je zvolen prof. Fr.Myslivec. 1.světová válka znamenal úpadek včelaření. Ale hned po válce se v Československu spolkový život opět rozběhl. Pravda, jakýsi německý šlechtic, senátor parlamentu ČSR Moritz Vetter z Nové Horky dělal problémy, nechtěl uznávat české spolky a spolu s dalšími soukmenovci sepsali v tomto smyslu i prohlášení... no ale kde je jim dnes konec.

Počet včelařů i včelstev utěšeně narůstal. Předsedou byl opět zvolen Josef Šulc. Pro zajímavost: Příbor byl v té době organizačním centrem širokého okolí pro včelaře a převyšoval zčásti i tehdejší Ostravu. Pořádaly se zde kurzy pro začínající i pokročilé včelaře. V červenci roku 1930 se v Příboře konal krajský sjezd včelařů spojený s "Krajinskou živnostenskou výstavou", v r. 1931 zahajuje učitel L.Sandler ve spolupráci s meteorology pozorování na včelařské pozorovací stanici. Včelaři vysazují stromy a keře (např. r.1934 vysadili 116 stromků, v r. 1935  437 stromů a tak se to opakovalo každým rokem), organizují kurzy chovu včel, pečení medového pečiva, vedou šlechtitelskou práci v chovu včel. Spolek se také stává akcionářem včelařského cukrovaru. Předsedou byl zvolen Jan Jařabáč. Spolek čítal před 2. světovou válkou 76 členů, kteří chovali 448 včelstev.

Tragická léta 1938 - 1945 - léta německé nacistické okupace a 2.světové války znamenala i konec činnosti spolku včelařů. Příbor byl českým městem (ze 4562 občanů se jen 200 hlásilo k německé národnosti). Jedenáct českých zemědělských usedlostí bylo vyvlastněno němci a čeští majitelé vyhnáni ze svých domovů, mezi nimi i včelaři.

Příbor byl osvobozen sovětskou Rudou armádou 6.5.1945. A již 17.5.1945 se schází bývalí členové výboru u Antonína Jařabáče a zorganizovali schůzi včelařů do hasičské zbrojnice. Předsedou byl zvolen A.Jařabáč. Spolek měl v té době 72 členů a jen 357 včelstev. V tomto roce vysázeli včelaři 90 lip, 40 akátů, dále vrby a mnoho keřů. V roce 1947 bylo vysázeno 80 javorů, 50 klenů, 25 akátů, 10 lip a keře. V r.1948 odevzdali včelaři 240 kg medu do výkupu a vysoce tak překročili požadavky. V r.1949 byl zvolen nový předseda - Klement Helma, na chlapecké škole byl zřízen zájmový žákovský včelařský kroužek (vedoucím je J.Vinkler), organizují se zájezdy se včelařskou tematikou, za poznáním, za historií. Pořádají se gulášová odpoledne, kurzy pečení medového pečiva, včelařské plesy. Zhodnocuje se poválečný a porevoluční elán, budovatelská aktivita lidí. Navazují se partnerské vztahy např. s organizací zahrádkářů a v akzi "Z" (brigádnická akce bez nároku na odměnu) byla provedena úprava parčíku  Ř.Volného u nádraží. Atmosféra byla dělná a přátelská. Zkušenosti se mezi včelaři předávali nezištně, vyprodukovaný med byl vykupován za dobré ceny za hotové.V r.1985 měla naše ZO 107 členů, kteří chovali 915 včelstev. S 12 kočovnými vozy se včelstva přisunovala k zemědělským plodinám, nebo včelaři převáželi i jednotlivé úly. Mohli si to dvolit, neboť v té době nedocházelo ke krádežím ani poškozování úlú a včelstev jako je tomu dnes.

Po převratu v r.1989 došlo k rozvrácení cen, které se negativně projevilo na počtu včelařů i včelstev. Např. cena cukru se v devadesátých letech vyšplhala až na 20 Kč a přitom výkupní cena medu se pohybovala kolem 20 Kč/kg. Prudce vzrostly i ceny včelařských pomůcek.Následkem toho začal dovoz nekvalitních zahraničních medů, což odnesli zákazníci. A tak v r. 1995 poklesl počet včelařů na 78 a včelstev na 624. Kočováním se již nikdo nezabýval. Pokles poté pokračoval dál. V posledních letech i díky poskytovaným dotacím došlo k zastavení poklesu počtu včelařů i včelstev, zvýšená cena medu pak umožnila i chov včel bez výrazných ztrát. Prosazují se nové metody včelaření v nástavkových úlech, nové postupy atd. Je potěšitelné, že i přes tyto problémy české včelařství a čeští včelaři mají stále ve světě dobrý zvuk a med vyprodukovaný u nás pod známkou Český med je zárukou kvalitního přírodního produktu. Norma Český med je totiž přísnější, než normy EU.

V současné době má naše Základní organizace 56 členů s 557 včelstvy. Sídlíme v klubovně na ulici Frenštátské (u kiosku naproti nádraží). Budovu klubovny máme v užívání od r.1982. V rámci bezplatných brigád v akci "Z" na ní bylo odpracováno jen v r.1983 2376 hodin. Od r.2003 je klubovna ve vlastnictví ZO a jsme tak spolu se ZO ČSV ve Veřovicích jediní v novojičínském okrese, kteří mají svou vlastní klubovnu. Prošla nákladnou rekonstrukcí a bylo odpracováno opět mnoho brigádnických hodin. Nyní slouží jako zázemí pro naši svazovou činnost. Každé první pondělí v měsíci se zde schází výbor, který koordinuje činnost členské základny, organizuje boj proti včelím škůdcům, z nichž nejvážnějším je v posledních letech kleštík včelí (varroa destructor). Zatím se daří tohoto škodlivého roztoče držet pod kontrolou a to hlavně díky propracovanému systému prevence, který je umožněn vysokou organizovaností včelařů v celé ČR. Velké oblibě se rovněž těší každoročně pořádané včelařské odpoledne, které rádi navštěvují jak včelaři tak široká veřejnost. Dobré občerstvení, guláš, med, medovina a medové pečivo spolu s bohatou tombolou lákají k návštěvě a příjemnému posezení. To hlavní ale je, abychom udrželi skvělou tradici našeho českého včelařství a vysokou kvalitu českého medu. Jako jedna z mála organizací, věnuje se i nyní příborská ZO systematicky práci s mládeží. Díky tomu slaví i úspěchy v celorepublikových i mezinárodních soutěžích. V r.2010 skončili mladí včelaříci  v mezinárodní soutěži v družstvech první, v r.2011 druzí. V okrese jsme jediní, kteří mají kroužek mladých včelařů.