Jaro stále váhá, přesto jedna dobrá zpráva :)

13.03.2013 14:31

S radostí oznamuji členům naší ZO, že nám byla schválena finanční podpora ve výši 10 000 Kč (viz str.4 dokumentu  "Usnesení z 20. zasedání Zastuitelstva města Příbora") a ve výši 1300 Kč (viz str.1 dokumentu "Usnesení 62. schůze Rady města Příbora")

Celkem máme tedy k dispozici 11300,-Kč. Tyto prostředky budou použity na nákup matek, popř. oddělků, které rozdělíme mezi jednotlivé členy dle jejich aktivity při práci pro základní organizaci. Samozřejmě bude zveřejněn i jmenný seznam příjemců. Takže nyní nezbývá, než se těšit na opravdový nástup jara - nějak se mu letos nechce. Nezdá se vám?

ing.Jiří Tuza