Není med jako med

Med je složen z velké části (cca 70 %) z jednoduchých cukrů. Ty bez jakékoliv předchozí proměny přecházejí po konzumaci ze žaludku do střeva a z povrchu sliznice se vstřebávají do krve. Krevním oběhem se dostávají do všech tkání těla, zvláště svalů a jater, kde se při nadbytku ukládají jako glykogen (živočišný škrob, polysacharid). Při velké spotřebě (námaze) se glykogen z jater a svalové tkáně opět uvolňuje jako hroznový cukr. Nedostatek glykogenu se projevuje např. únavou a tu lze velmi rychle odstranit glycidovou stravou, z které nejjednodušší, nejvydatnější a přímo stravitelný je pouze med. Dostatečný obsah jaterního glykogenu umožňuje krýt energetickou potřebu ostatních tkání glukózou a tím brzdí odbourávání bílkovin. Med obsahuje mimo jiné glukózu, fruktózu, enzymy, vitamíny, minerálie, organické kyseliny, aminokyseliny, hormonální látky a vonné látky.

Med může být používán v nezměněném stavu jako výborná konzervační surovina pro ostatní včelí produkty a jiné přírodní látky (rostlinné plody, kořeny). Tím vznikají různé druhy potravinových doplňků. Působí nejen jako konzervant, ale svými účinky násobí vlastnosti ostatních produktů.

Chuť a kvalita medu záleží stejně jako u vína na počasí v tom kterém roce. Kvalita tedy záleží na ročníku, místu sběru, roční době odběru, nadmořské výšce umístění úlů a příslušné vegetace a hlavně na pečlivé práci včelaře.

V každém případě doporučujeme kupovat med pouze u zkušeného včelaře. Česko má totiž pro výrobu medu v porovnání s jinými zeměmi mnohem přísnější normy. Pozor při nákupu medu v obchodech, zvláště u medu z dovozu. Při kontrole totiž inspektoři zjistili, že asi dvě třetiny importovaného medu v českých obchodech obsahují nepovolené látky nebo stopové zbytky antibiotik.

 

Druhy medu

Jak již bylo výše uvedeno, med můžeme podle původu rozdělit na květový (nektarový) a medovicový (lesní).

Květový med
Barva květového medu je vodově čistá případně lehce nazelenalá (u akátového medu), slabě žlutá až zlatavě žlutá (u řepkového a lipového medu). Květové medy jsou velmi lehce stravitelné. Vzhledem k vysokému obsahu glukózy rychle krystalizují (často i několik dní po vytočení).

Medovicový med
Barva medovicového medu je tmavě hnědá až červenohnědá. Má vyzrálejší aroma a ostřejší chuť. Medovicový med se získává hlavně z hmyzem přefiltrované mízy rostlin a má vysoký obsah minerálních látek (hlavně draslíku, hořčíku, fosforu) a baktericidně působících látek. Vzniká převážně v letních měsících.

Podle zpracování se dále med dělí na:

Vytočený med - odběr ze včelích pláství prováděn odstřeďováním odvíčkovaných plástů v tzv. medometu.
Plástečkový med - prodává se v uzavřených celých plástech nebo částech plástů tak, jak jej včely uložily a zavíčkovaly.
Pastový med - po řízené krystalizaci medu se krystaly medu drtí mezi dvěma koly (většinou z mramoru). Med je upravován do pastové konzistence, bez jakýchkoliv chemických přísad.
Lisovaný med - odběr se prováděn lisováním plástu bez plodu za použití mírného tepla. Teplota, při které je proces prováděn, musí být nižší než 45°C, aby nedošlo ke znehodnocení medu.
Vykapaný med - odběr je prováděn vykapáním odvíčkovaných plástů bez plodu.

V České republice se med získává výlučně vytočením, případně jako plástečkový (uzavřený v plástech bez plodu). Pokud se jedná o jiný než vytočený med, musí být tato informace uvedena na etiketě obalu.